Forbes
Microsoft

Chytrá
kancelář

Jak si zařídit kancelář a co v ní změnit, aby fungovala, tak jak chcete. Návody, tipy a rady ve speciálu Forbes a Microsoft.

Práce

Jak bude vypadat práce budoucnosti

Nacházíme se uprostřed revolučních změn v pojetí práce i zaměstnaneckých vztahů. Technologie umožňuje kancelářským profesím pracovat odkudkoli, zeštíhlování zase přináší pro jednotlivé zaměstnance širší zodpovědnosti za více oblastí a úkolů. A na tyto i další ekonomické trendy reagují společnosti v novém chápání pracovního vztahu i motivace zaměstnanců. Za 20 let by duševní práce mohla vypadat o dost jinak než teď. Dost možná nějak takhle:

Větší zodpovědnost a větší svoboda

Zaměstnanci budou mít daleko větší svobodu. Nebudou totiž odměňováni za odpracované hodiny, ale za výsledky, které umožní nové technologie daleko lépe měřit. Zaměstnanci budou více zodpovědní za své pracovní volby a především za své celoživotní vzdělávání. Dnes už málokdo očekává, že mu zaměstnavatel zaručí kariérní postup, jako tomu bylo ještě nedávno. Střídání zaměstnavatelů, profesí i oborů bude daleko běžnější díky snadnějšímu přístupu ke vzdělání i faktu, že takovou změnu budeme vnímat jako přirozenou například pro prevenci vyhoření.

Flexibilita: krátkodobé zakázky a sdílení pracovních míst

Stálá každodenní práce pro jednoho zaměstnavatele bude méně častá. Firmy budou v proměnlivém trhu flexibilněji reagovat na své potřeby a budou si udržovat fond odborníků, kteří si budou vybírat krátkodobé projekty a pouze za ty budou odměňováni. Tento trend je už dnes jasně patrný a je výsledkem snahy redukovat náklady na zaměstnance v dobách, kdy pro ně není dostatek úkolů – firmy si najímají manažery na konkrétní projekty (interim manažery), agenturní zaměstnance a odborníky na konkrétní zakázky.

Přečtěte si: Přichází revoluce, za pár let se zcela změní váš pracovní život

Jeden člověk tak možná bude pracovat pro více společností najednou, v proměnlivé intenzitě. Naopak o oblast, kterou dnes typicky zastává jeden pracovník, se bude dělit podle svých potřeb a časových možností více osob (tzv. sdílení pracovního místa) – technologický pokrok umožní bezproblémové sdílení dat i postupů, jež takový způsob práce umožní.

Samozřejmostí bude, že touto formou budou své zkušenosti nabízet také např. rodiče na mateřské dovolené, senioři nebo studenti. To opět sníží náklady zaměstnavatelů, zvýší nabídku schopností na pracovním trhu a zároveň bude odpovídat sílícímu trendu komunitní i sociální zodpovědnosti firem. Je pravděpodobné, že se díky této povaze pracovních úkolů setře rozdíl mezi živnostníkem, odborníkem na volné noze a zaměstnancem.

Zaměstnanecké huby a práce kdekoli

Tradiční „pracoviště“ budou postupně redukována jako řešení s mnoha nevýhodami – především vysokými náklady na pronájem i ztraceným časem zaměstnanců stráveným dojížděním. Nebude-li tomu bránit povaha profese, budou zaměstnanci pracovat odkudkoli a na fyzickém pracovišti se budou potkávat pouze příležitostně. Díky technickému pokroku, který umožní lepší komunikaci i aplikace virtuální reality či 3D zobrazování, však profesí s nutností být na konkrétním místě bude ubývat.

Vzniknou zaměstnanecké huby, tedy příjemná místa vybavená nutnými technologiemi, kde budou v místě svého bydliště moci společně pracovat zaměstnanci libovolných firem, po vzoru dnes už fungujících podnikatelských hubů. To budeme kombinovat s prací z domu. Většina zaměstnanců bude pravděpodobně vždy preferovat určitou formu „docházení do práce“ (tedy například právě zaměstnanecké huby) před výlučnou prací z domu, kde po delší době chybí sociální kontakt i další zdroje motivace.

Krátká pracovní doba a důraz na spokojenost

Heslem doby bude „trvalá udržitelnost“, ovšem nikoli pouze ve smyslu ekologickém, ale také v uvažování o sobě a přístupu k práci. Důležitou hodnotou bude přiměřenost, vyrovnanost a spokojenost, nikoli extrém a přepínání. Zjistíme, že přemíra pracovních úkolů a stresu, kterým je dnes vystaveno množství zaměstnanců, stejně jako zbytečné byrokratické postupy a nemotivující pracovní úkoly jsou i z pohledu podniků dlouhodobě kontraproduktivní, neboť nesmírně zvyšují jejich náklady. Jejich zaměstnanci kvůli stresu, vyčerpání a pocitu neužitečnosti odcházejí, nejsou motivováni a jejich výkon je nízký.

Vysoká míra znalostí bude pro vykonávání specializovaných profesí čím dál důležitější. Přeškolit zaměstnance na náklady zaměstnavatele tak bude dražší, proto firmy nebudou chtít ztratit zaměstnance, kteří mají potřebné kompetence, a i ony budou daleko více než dnes dbát o jejich spokojenost tím, že jejich požadavkům budou vycházet vstříc: trendem proto bude intenzivní a efektivní, avšak časově omezená práce. Zcela samozřejmá bude snaha učinit pracovní úkoly i obecné podmínky práce co možná nejzajímavější a užitečné. Zaměstnavatelé budou hledat cesty, jak posilovat angažovanost, spokojenost, motivaci i zájem o práci, neboť si budou dobře uvědomovat, že z dlouhodobého hlediska je právě takový zaměstnanec pro ně nejvýhodnější.

Například ve Švédsku je v mnoha podnicích již dnes běžná šestihodinová pracovní doba. Ta zde vede nejen k větší spokojenosti zaměstnanců, ale paradoxně i k vyšší celkové produktivitě podniků. Tento trend je dlouhodobý a brzy jej budou následovat i jinde.

Překryv mezi prací a dalšími aktivitami

Celková doba, kterou budeme věnovat výdělečné práci, tak bude obecně nižší než dnes. Rozvíjet se však budou alternativní formy aktivit, např. dobrovolnické práce a komunitní činnosti, jejichž podstata se bude s prací překrývat. Budeme obecně méně uvažovat v pojmech „kariéry“, ale daleko více v pojmech osobní spokojenosti, užitečnosti a smyslu v tom, co děláme.

Autor: Dalibor Špok, psycholog

tip Microsoftu 

Přines si, co chceš – ale bude to společně fungovat? Mobilita a projektová práce je trend. Jak ale zvládnout situaci, kdy každý spolupracovník má zařízení s jiným operačním systémem a používá jiné aplikace na práci?

V situaci, kdy lidé využívají na práci různorodá zařízení, musí firmy řešit správu citlivých firemních dat a také zařízení, z nichž lidé k těmto datům přistupují. Na tuto oblast dnes již existují technologie a služby, které to firmám umožňují – například Microsoft Intune, AirWatch či Mobile Iron. Další otázkou je ale zajištění hladké spolupráce mezi lidmi, kteří mají na svých zařízeních různé operační systémy a platformy (tzv. multiplatformita). Jak vyřešit sdílení dokumentů, přistupování k firemní infrastruktuře, vyřizování e-mailů, konverzace a další aktivity, jež typicky vyžadují jedno prostředí?

Opravdu komplexní řešení, uzpůsobené pro nejrozšířenější zařízení s různými operačními systémy a umožňující používat aplikace i nástroje jak online, tak offline, nabízí cloudová služba Office 365, která je dostupná pro všechny nejrozšířenější platformy (Windows, OS X, iOS a Android). Integruje oblíbené kancelářské aplikace Word, Excel, PowerPoint, Outlook, provázané s cloudovým úložištěm OneDrive a komunikačním nástrojem Skype pro firmy, který umožňuje rychlé sdílení zpráv, videokonference či indikaci statusu zaměstnance. Všechny tyto aplikace pro různé druhy zařízení na všech uvedených platformách je možno využívat prostřednictvím sjednoceného uživatelského rozhraní.

To znamená, že máte možnost všechny své dokumenty číst a editovat na jakémkoliv zařízení v uživatelském prostředí, které znáte. Můžete se připojit na poradu z vašeho osobního telefonu či naléhavé jednání se zákazníkem vyřídit pomocí Skype videokonference, v jejímž průběhu můžete sdílet svou obrazovku či prezentaci. Nemusíte řešit kompatibilitu různých verzí dokumentů, jelikož ta je garantována, stejně tak jako zachování jejich formátu. Můžete tedy klidně vytvořit nabídku ve Word dokumentu v kanceláři, tu nasdílet s kolegou na OneDrive, který si ji otevře a upraví ve stejné Word aplikaci na svém iPadu, a vy pak konečné úpravy můžete provést doma na iMacu, opět ve stejné Word aplikaci. Se zákazníkem to pak nasdílíte opět přes OneDrive s jistotou, že má k dispozici vždy tu nejaktuálnější verzi, aniž byste si museli cokoliv posílat e-mailem.

Dobře promyšlený a připravený přechod k mobilnějšími a otevřenému stylu práce může přinést zásadní změny ve fungování firmy a firemní kultuře, které ovlivní vaši konkurenceschopnost na trhu i atraktivitu z pohledu top talentů.